Sky Sky Garland
Garland Garland Garland
Green Green
Butterfly

Bee Fiókom Hírlevél feliratkozás Facebook oldalunk
Legutóbbi Topikok
Legutóbbi cikk

A CaoNatur baby weboldal és a CaoNatur baby Nagyköveti program felhasználási feltételei – érvényes 2015. november 17-től visszavonásig


A CaoNatur baby weboldal, fórumok és Nagyköveti program használatára vonatkozó szabályok

Az alábbiakban olvasható előírások szabályozzák a CaoNatur baby weboldal (www.caonaturbaby.hu), fórum és nagyköveti program használatát. Kérjük, figyelmesen olvasd el. A nagyköveti programba és a fórumra való regisztrációval elismered, hogy a jelen felhasználási feltételeket elolvastad és magadra nézve kötelezőnek tekinted.
A szabályok időről időre változhatnak, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizd az itt leírtakat.

Bejelentkezés
Jogod van arra, hogy használd a CaoNatur baby weboldal regisztrált látogatóinak fenntartott területeit. Ez a jog azonban kizárólag téged illet, nem átruházható – azaz a te adataiddal csak te léphetsz be az oldalra.

Linkek
Weboldalunkon linkajánlatokkal is találkozhatsz. Igyekszünk kizárólag olyan linkeket közzétenni, amelyekre kattintva olyan oldalakra érkezel, melynek értékei az általunk vállalt értékekkel összeegyeztethetőek. Ennek ellenére azonban nem áll módunkban felelősséget vállalni más weboldalak tartalmáért, illetve az általuk közölt információkért. Amennyiben más weboldalra látogatsz, javasoljuk, hogy nézd át az adott oldal saját adatvédelmi és egyéb szabályait.

Felhasználók által közzétett tartalom
Mint a weboldal felhasználója, tudomásul veszed, hogy minden általad közzétett tartalom, amely a CaoNatur baby weboldalon, illetve bármely CaoNatur baby microsite-on vagy a CaoNatur baby weboldalainak fórumán jelenik meg, valamint a Caola felé személyesen publikált tartalmaid feltöltésével hozzájárulsz ahhoz, hogy azt a Caola felhasználhatja.

Egyúttal engedélyezed a Caola számára, hogy használjon, másoljon, módosítson, lefordítson vagy terjesszen olyan anyagokat, amelyeket közzétettél a CaoNatur baby weboldalán vagy bármely CaoNatur baby microsite-on. A felhasználási jog bármely médiumra és bármely célra vonatkozik.

Felhasználóként téged terhel minden felelősség azért, hogy az általad a CaoNatur baby weboldalán vagy bármely CaoNatur baby microsite-on közzétett információ és egyéb tartalom
• ne sértse egy harmadik fél szerzői vagy egyéb személyes, esetleg tulajdonjogait; és
• felhasználható legyen minden olyan célra, amely összefügg a CaoNatur baby weboldal, bármely CaoNatur baby microsite céljaival, valamint mentes szerzői jogi vagy egyéb korlátozásoktól.
Elfogadod, hogy nem használsz obszcén vagy támadó nyelvezetet, valamint nem vetsz fel olyan témákat, amelyek rágalmazóak, gyalázkodóak vagy gyűlölködőek, netán mások ilyennek érezhetik őket; továbbá bárki magánélethez való jogát korlátozhatják vagy más látogatóknak (beleértve a regisztrált és nem regisztrált felhasználókat és harmadik személyeket) kárt okozhatnak, valamint a Caola üzleti érdekeit sérthetik; illetve bűncselekmény vagy olyan tett elkövetésére buzdíthatnak, amely polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg, illetve más módon jogsértő.

Elfogadod, hogy a Caola írásos engedélye nélkül nem teszel közzé olyan tartalmakat, amelyek spameket generálnak, sem jogtalan hirdetéseket, beleértve ebbe más felhasználók bármely termék vagy szolgáltatás igénybevételére, megvásárlására vagy eladására buzdítását. Kérjük, hogy a fórumban ne kritizálj termékeket, illetve megnevezett személyeket, egészségügyi szakértőket, valamint ne nyilváníts negatív véleményt vállalatunkat érintő kérdésekben.

A Caola fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés vagy indoklás nélkül töröljön, vagy módosítson bármely posztot, ha úgy ítéli meg, hogy az ellentétes a weboldal Felhasználási feltételeivel, illetve a weboldal céljával.

Ellenőrzés
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy azon alkalmazottak, akiket a Caola a CaoNatur baby weboldal karbantartásával és adminisztrálásával megbízott, jogosultak saját belátásuk szerint, előzetes értesítés nélkül bármely, az oldalon a látogatók által közzétett vagy közzétenni kívánt tartalmat moderálni, ellenőrizni, szerkeszteni, áthelyezni vagy törölni, illetve a felhasználó publikálási jogosultságát felfüggeszteni.

Ezen kívül a Caola fenntartja magának a jogot, hogy hathatós intézkedéseket tegyen bármikor, amikor szükségesnek ítéli. Amennyiben valamelyik felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a CaoNatur baby weboldalát vagy a szabályzattal ellentétesen cselekszik, sor kerülhet a weboldal egyes részeiről történő kizárására, illetve a weboldalhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére.


A CaoNatur baby weboldal használata (beleértve a fórumokat és Nagyköveti programot is)

Elfogadod, hogy a CaoNatur baby weboldalt (beleértve a fórumokat és nagyköveti programot is) kizárólag törvényes célokra használod.

Elfogadod továbbá, hogy nem avatkozol be destruktívan a CaoNatur baby weboldal fórumainak, illetve azon részeinek működésébe, ahol a felhasználók kérdezhetnek, illetve beszélgethetnek; továbbá nem változtatsz meg, és nem manipulálsz a CaoNatur baby weboldalán vagy bármely kapcsolódó microsite-on megjelentetett információt vagy egyéb tartalmat.

A CaoNatur baby weboldalán megjelenő tartalmak
A Caola nem feltétlenül ért egyet azon hozzászólásokkal, véleményekkel, anyagokkal vagy kijelentésekkel, amelyeket a CaoNatur baby fórum felhasználói készítenek vagy támogatnak, illetve amelyek más beszélgetésben, kérdésben vagy válaszban megjelennek a CaoNatur baby weboldalán. Szintén nem szükségszerű, hogy ezeket támogassa, szankcionálja, bátorítsa, illetve ellenőrizze. Ennek következtében azonban a Caola a fent leírt tartalmak és információk megjelentetéséért nem tehető felelőssé.

A Caola nem garantálja, hogy a weboldalon megjelenő tartalmakat a felhasználók minden esetben a jogtulajdonos engedélyével teszik közzé, ahogyan nem tudja biztosítani azt sem, hogy minden, az oldalon publikált anyag szabadon felhasználható.

A CaoNatur baby weboldal szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, dokumentumokat, védjegyeket és más jogi védelem alatt álló információkat tartalmaz. A weboldal teljes tartalmát – mint kollektív művet – a szerzői jog védi. Az oldalon általunk megjelentetett vagy a felhasználók által feltöltött tartalmak tehát csak saját használatra jogosítanak.

A CaoNatur baby website-on elérhető bármely, szerzői vagy egyéb jogvédelem alatt álló tartalom a Caola előzetes írásos engedélye nélkül nem használható fel kereskedelmi célra, továbbá tilos bármely más, törvény által szankcionált célra (publikálás, feldolgozás, terjesztés vagy egyéb jogosulatlan cselekmény) történő felhasználása is.

Kártalanítás
Mint a CaoNatur baby weboldal látogatója elfogadod, hogy a Caola és alkalmazottai, terjesztői, képviselői és üzletkötői semminemű felelősséggel nem tartoznak és semminemű kötelezettségük nincs (a díjakat és fizetési kötelezettséget is beleértve) esetleges követeléseiddel szemben, amelyek a CaoNatur baby weboldalon közölt tartalmak jogosulatlan használatából, jelen szabályok megszegéséből vagy olyan kárt okozó cselekményből származnak, amelyet más személy követ el a te bejelentkezési adataid felhasználásával.

Elfogadod továbbá, hogy a Caola nem felelős és nem vállal semmiféle kötelezettséget a mások által közzétett vagy szolgáltatott információk tartalmát illetően.

A felelősség korlátozása
A CaoNatur baby weboldal kizárólag jelen formájában érhető el, üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az oldalon megjelenő témákért, termékekért vagy szolgáltatásokért, így különösen azért, ha nekik fel nem róható okból az oldalon kifogásolható (obszcénnak, támadónak, rágalmazóak, gyalázkodóak, gyűlölködőek vagy pornográfnak minősülő) témák jelennek meg. A Caola határozottan elutasít mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a jogtisztasági szavatosságra, a hitelességre, a felelősségre és a valamely célra való alkalmazhatóságra vonatkozó garanciát is.

Tekintet nélkül a CaoNatur baby weboldalon közölt mindazon tartalmak ellenőrzésére, amelyek közlésére vállalkozunk, a Caola nem vállal felelősséget az ellenőrzés minőségéért, a szerkesztésért és más, tartalommal kapcsolatos tevékenységért.

A Caola nem vállal kötelezettséget a CaoNatur baby weboldal tartalmának megőrzéséért: bármikor eltávolíthatja vagy módosíthatja azt saját belátása szerint.

Amennyiben még nem töltötted be a 18. életévedet, a CaoNatur baby weboldalát csak szülő vagy gondviselő közreműködésével használhatod. A CaoNatur baby weboldal és társoldalai fenntartják maguknak a jogot a szolgáltatás beszüntetésére, valamint regisztrált felhasználók adatainak törlésére, továbbá bármely tartalom eltávolítására vagy szerkesztésére.

A Caolának jogában áll figyelmen kívül hagyni minden olyan követelést, amely összefüggésben áll a CaoNatur baby weboldalán közzétett tartalommal vagy adattal, valamint nem köteles eleget tenni az általa felkínált titoktartás biztonságát és mértékét kifogásoló követeléseknek.

CaoNatur baby Nagyköveti program és a fórum Részvételi és Működési Szabályzata

1. A CaoNatur baby weblap és a Nagyköveti program céljai

1.2. A CaoNatur baby weblap célja, hogy hasznos ismereteket, tudnivalókat, tanácsokat osszon meg várandóssággal, gyermekgondozással- és neveléssel kapcsolatos kérdésekben, fórumot biztosítson a CaoNatur baby weblap regisztrált felhasználóinak egymás közötti tapasztalatcserére és kapcsolattartásra. A CaoNatur baby Nagyköveti programja a CaoNatur baby közösségi összetartozását hivatott erősíteni, illetve személyes hangvételű írásokkal a várandóság, baba- és gyermekgondozás témáját körüljárni.

2. A CaoNatur baby Nagyköveti Program részvételi feltételei

2.1. A CaoNatur baby által szervezett Nagyköveti programba a jelentkezés önkéntes. Résztvevője az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel és lakcímtől eltérő szállítási cím esetén magyarországi szállítási címmel rendelkező természetes személy lehet, aki a CaoNatur baby Nagyköveti Programba regisztrál és a jelen Részvételi és Működési Szabályzatot elfogadja.

2.2. A CaoNatur baby Nagyköveti program önkéntes. A regisztrációval a Program résztvevője elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Részvételi és Működési Szabályzatot, annak rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűként elfogadja. Amennyiben a kiválasztását követően kiderül, hogy a résztvevő a Program feltételeinek nem felel meg, a Szervező jogosult őt kizárni a CaoNatur baby Nagyköveti programból.

2.3. A regisztráló a Nagyköveti programba való regisztráció, valamint a részvétel teljes időtartama alatt a részvételből eredő jogai és kötelességei teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően köteles eljárni. A résztvevő a regisztrációjával kifejezetten kijelenti, hogy a megadott személyes adatok saját magára, illetve az általa megadott gyerek(ek)re vonatkozó valós adatok. Hamis, valótlan adatok megadása esetén a résztvevő a Nagyköveti programból kizárásra kerül. A jelen Részvételi és Működési Szabályzat vonatkozásában hamis, valótlan adatnak minősül az általános megítélés szerint ésszerűtlen, illetve életszerűtlen adat is. A megadott adatok valóságát kétség esetén a részvevőnek kell bizonyítania.

2.4. Nem lehet CaoNatur baby Nagykövet a Szervező, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cég vezető tisztségviselője, munkavállalója, tulajdonosa, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozói.

2.5. A kiválasztott CaoNatur baby Nagykövet a kiválasztás során köteles kapcsolatba lépni Szervező képviselőjével, és útmutatásai alapján eljárni. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a kapcsolatfelvételi kísérlettől számított egy héten belül, Szervező új jelöltet választhat.

2.6. Kiválasztott CaoNatur baby Nagykövet meghatározott tartalmú CaoNatur ajándékcsomagot kap, melyet kiválasztását követő egy hónapon belül megkap megadott címén Szervező képviselője által személyesen vagy postai úton.

2.7. Kiválasztott CaoNatur baby Nagykövet heti rendszerességgel, legkésőbb minden héten vasárnapig, köteles e-mailben elküldeni írását, melyet Szervező képviselője átszerkeszthet. Amennyiben Szervező kéri, a kiválasztott CaoNatur baby Nagykövetnek képet kell küldenie magáról, illetve gyermekéről, melyet szervező közzétehet oldalán.

2.8. Két hónap együttműködés után a kiválasztott CaoNatur baby Nagykövet kötelezettsége lejár, Szervező és résztvevő között teljesítés nem áll fenn. Szervező azonban az együttműködés után is rendelkezhet választott Nagykövet írásaival, és azokat weblapján korlátlan ideig szerepeltetheti.

3. Regisztráció

3.1. A CaoNatur baby Nagyköveti programjába való önkéntes regisztrációhoz valós e-mail cím és jelszó szükséges. A regisztráció során magyarországi lakcímet és lakcímtől eltérő szállítási cím esetén, magyarországi szállítási címet kell megadni. A regisztrációt a CaoNatur baby www.caonaturbaby.hu weboldalán, a regisztrációs adatlap kitöltésével lehet elvégezni. A regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatok a csillaggal jelölt személyes adatok és az elérhetőség.

3.2. A CaoNatur baby Nagyköveti programjába egy személy a saját, illetve gyermekére/gyermekeire vonatkozóan megadott adatokkal egyidejűleg csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon személyhez tartozó adatok több regisztrációhoz kapcsolódóan fordulnak elő a rendszerben, vagy felmerül annak gyanúja, a Szervező megállapítja, vagy vélelmezi a többes regisztrációt.  Többes regisztráció, vagy annak gyanúja esetén a Szervező jogosult valamennyi regisztrációt törölni a rendszerből.

3.3. A sikeres regisztrációról a Szervező 15 napon belül e-mailben értesítőt küld.

4. Tájékoztató anyagok

4.1. A CaoNatur baby weboldal regisztrálóinak a Szervező postai úton levelet, e-mailt vagy sms-t küldhet, melyek hasznos tanácsokat, tippeket, illetve promóciós ajánlatokat tartalmazhatnak. A kiküldés gyakoriságát a Szervező határozza meg. A levelekben, e-mailekben feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, azért a Szervező felelősséget nem vállal. Az egészségügyi információk nem helyettesítik az orvossal, védőnővel való rendszeres konzultációt, egészségügyi probléma esetén javasolt orvoshoz, védőnőhöz fordulni.

5. Szabályzatszegés

5.1. A Szervező jogosult kizárni a CaoNatur baby felhasználói közül a regisztrálót, amennyiben
a) a regisztrációt követően a Szervező megállapítja, hogy a regisztráció során magára, illetve az általa megadott gyermek(ek)re vonatkozóan hamis, valótlan adatokat ad meg,
b) a Szervező megállapítja, hogy a regisztráló a CaoNatur baby Nagyköveti program feltételeinek a regisztrációt követően bekövetkezett okból nem felel meg,
c) a Szervező megítélése szerint a regisztráló kirívóan súlyos, a CaoNatur baby weblap céljaival ellentétes, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatba ütköző magatartást tanúsított.

6. Belépési adatok

6.1. A Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha a regisztrált felhasználó belépési adatai illetéktelen személy tudomására jutnak, vagy regisztrált felhasználónak kárt okoz.

6.2. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok közül bármelyik megváltozik, vagy ha a regisztráció során megadott adatait regisztrált felhasználó elveszti, vagy azok illetéktelen személy birtokába jutnak, úgy a felhasználó köteles bejelenteni az alábbi lehetőségek bármelyikén:
a) A www.caonaturbaby.hu oldalon, az adatok megváltoztatásával.

7. Kapcsolat

Caola Zrt. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

www.caonaturbaby.hu, info@caonaturbaby.hu

Tel.: +36-1-464-9300

8. Adatkezelés
8.1. A CaoNatur baby weblapra való regisztrációval egyidejűleg a felhasználó önkéntesen és határozottan beleegyezik abba, hogy megadott személyes adatai a Szervező Caola Zrt.. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9., cégjegyzékszám: 01-10-041840, adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-86427/2015, NAIH-86426/2015, NAIH-86425/2015), mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül a jelen CaoNatur baby weblap működtetése során, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Szervező a regisztráció során a megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetőleg a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény tartalmazza. Ezek szerint kérhető a megadott személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatás, jogosult az adatoknak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni, bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja a további együttműködést, továbbá megtilthatja megadott adatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési célra történő felhasználását, kérheti megadott adataidnak az adatkezelő birtokában lévő kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését.
8.3.  Ha nem kívánja, hogy megadott személyes adatait a Szervező kezelje, illetve, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressen, a hozzájárulás visszavonása, illetve az adatok nyilvántartásból való törlése a következő postacímen és e-mail címen kérhető:
Caola Zrt. 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
info@caonaturbaby.hu.
A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz lehet fordulni.

9. A regisztráció megszűnése

9.1.  Megszűnik a CaoNatur baby weblaphoz kötődő regisztráció az alábbi esetekben:
a) amennyiben a felhasználót a Szervező kizárja
b) amennyiben a felhasználó a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, illetve adatai törlését kéri a 13. pontban foglaltak szerint;

10. A Szervező jogai a CaoNatur baby működtetésével kapcsolatban

10.1. A Szervező fenntartja a Részvételi és Működési Szabályzat módosításának jogát. A módosított játékszabályzat a www.caonaturbaby.hu weblapon kerül nyilvánosságra a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal korábban.

10.2. A Szervező fenntartja a Nagyköveti program szüneteltetésének, vagy végleges lezárásának jogát.

 

Budapest, 2015. november 17.

Caola Zrt.- Szervező